HOME | SiteMap | E-Mail

  536
815
859
544,304
  현재접속자 : 5 (회원 0)

   
  SW기술자 등급별 일 노임단가
  글쓴이 : 바람돌이     날짜 : 08-04-17 09:07     조회 : 3417     추천 : 0    
  트랙백 주소 : http://baramdori.com/bbs/tb.php/it_imt2000/37
구 분 2007년
조사인원
일 노임단가 전년대비
2006년도
2007년도
증가액 증가율
기술사
141
277,516
290,938
13,422
4.84
특급기술자
4,076
267,495
273,664
6,169
2.31
고급기술자
3,531
206,698
215,166
8,468
4.10
중급기술자
3,969
165,245
174,432
9,187
5.56
초급기술자
5,470
130,898
136,290
5,392
4.12
고급기능사
102
108,268
112,910
4,642
4.29
중급기능사
269
95,632
99,834
4,202
4.39
초급기능사
105
71,102
75,128
4,026
5.66

   

Copyright 1999 ⓒ www.baramdori.com. All Rights Reserved.